رویه های ارسال سفارش

تمامی کالا هایی که از طریق پست جمهوری اسلامی و یا شرکت تیپاکس و الو پیک ارسال می گردد که دارای بیمه کامل می باشد .

زمان تحویل تنها در تهران ۳ ساعت بوده و در شهر های دیگر ، بسته به نوع ارسال کالا از ۲۴ ساعت تا ۴۸ ساعت می باشد .